Aug 3, 2022

Case OAZ HR-specialisten - USoft

Low-code als basis voor MijnOAZ 2.0

OAZ is kennispartner op het gebied van HR. Niet alleen adviseren zij over allerlei financiële voordelen en risico's die gepaard gaan met het hebben van personeel, de specialisten van OAZ helpen klanten de adviezen ook in de praktijk te brengen. 

Uitdaging:

Veel van de diensten van OAZ werden aangeboden via MijnOAZ: een verouderd platform dat niet meer voldeed aan de wensen en eisen van OAZ. Tijd om dat aan te pakken!

Oplossing:

USoft werd gekozen, omdat dit platform werkt op basis van business rules, waardoor er een stabiele basis gelegd kon worden voor een continu veranderende toekomst. 

Resultaat:

USoft realiseerde een toekomstbestendig servicegericht platform, waarin de medewerkers van OAZ zelf de touwtjes in handen hebben om het platform verder uit te bouwen met nieuwe functionaliteiten.

GEBASEERD OP BUSINESS RULES

Gezocht: flexibel en innovatief platform

OAZ is servicegericht en wil haar klanten zoveel mogelijk ontzorgen. Zij liepen hierbij tegen de grenzen van het oude portaal en de bijbehorende functionaliteiten aan. In de zoektocht naar een innovatief platform dat wel de mogelijkheid bood om bestaande diensten te automatiseren en door te ontwikkelen, kwam OAZ bij USoft uit: een low-code platform gebaseerd op business rules. Zeer geschikt om MijnOAZ 2.0 mee te bouwen, aangezien de wet- en regelgeving op HR-gebied voortdurend verandert. En met USoft zijn gebruikers in staat om zelf wijzigingen in bestaande regelgeving te verwerken of nieuwe toe te voegen aan het systeem. Het doel? Per organisatie tonen welke activiteiten gedaan moeten worden voor de specifieke regelingen én gebruikers meer eigenaarschap geven.

Aan de slag met USoft

OAZ is aan de slag gegaan met de implementatie van twee regelingen: de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Werkhervattingskas (Whk), onderdeel van de werknemersverzekeringen. Deze diensten en de bijbehorende functionaliteiten werden in enkele korte sprints gerealiseerd en getest. Op basis van de feedback van eindgebruikers werden de diensten geoptimaliseerd. Het gemak van USoft zit hem in de eenvoud om specificaties en business rules vast te stellen. Dat kan namelijk in 'natuurlijke taal', dus zonder code te schrijven. Op die manier hebben gebruikers meer handvatten om zelf functionaliteiten gemakkelijk en sneller te ontwikkelen.  

Voortdurend vernieuwen met MijnOAZ 2.0

Het nieuwe, innovatieve platform voldoet aan de wens om gebruikers meer eigenaarschap te geven om te kunnen werken aan de doorontwikkeling van MijnOAZ. Dat kan nu eenvoudig met behulp van business rules in natuurlijke taal. Hoe snel nieuwe functionaliteiten gebouwd konden worden, bleek maar weer uit de pilotfase die onlangs naar tevredenheid is afgerond. Bovendien hebben klanten binnen het nieuwe platform meer informatie tot hun beschikking, bijvoorbeeld over de status van subsidies en kostenreducties voor hun organisatie. Met MijnOAZ op basis van low-code van USoft heeft OAZ een toekomstgericht en servicegericht platform. 

Let's talk

Samenwerking bespreken

Hoe complexer jouw vraag, hoe leuker onze puzzel. Of je nu op zoek bent naar een oplossing voor een specifiek probleem of een organisatiebrede implementatie van een low- of no-code platform, we denken graag met je mee.
Afspreken

Deel de pagina: