E-book | Low-code en no-code voor de overheidssector

De overheid gebruikt steeds vaker low-code voor zaakgericht werken. Slimme processen brengen burgers, bedrijven en overheden bij elkaar. Natuurlijk zijn er wel wat uitdagingen op deze innovatiereis. In dit e-book lees je meer over hoe je die uitdagingen het hoofd kunt bieden, de praktische toepassingen en hoe je een low-code ontwikkeltraject met succes afrondt.

Download het E-book

Zaakgericht werken wordt peanuts

Low-code en no-code voor de overheidssector: toepassingen, voordelen en het ontwikkeltraject.

Gemeenten en overheidsinstanties hebben niet direct het imago van een innovatieve organisatie. Toch houden steeds meer overheden zich bezig met het ontwikkelen van slimme oplossingen om burgers, bedrijven en medewerkers beter van dienst te kunnen zijn. En dat gebeurt steeds vaker op basis van low-code. In dit e-book lees je meer over de kansen van low-code voor de overheid, hoe je uitdagingen het hoofd biedt en hoe je het ontwikkeltraject succesvol aanpakt.

inside-overheid

Overheidsapps op basis van low-code

Initiatieven als Common Ground, het vernieuwen van informatievoorziening vanuit gemeenten, en het digitaliseren van werkprocessen, geven een boost aan de digitale transformatie van de overheid. Het uitgangspunt? Overheidsdiensten persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en de relatie met burgers en bedrijven te versterken. Er zijn dan ook al meerdere applicaties gebouwd met low-code door de overheid. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een parkeervergunning, digitale facturering, werving en selectie. Dus de eerste stappen naar innovatie met low-code en no-code zijn al gezet!

Key takeaways:

  • De toepassing van low-code is interessant voor innovatietrajecten binnen de overheid. 
  • Maar het vernieuwen van software en werkprocessen levert de overheid meerdere uitdagingen op. Hoe pak je die aan?
  • Wanneer je deze drempels hebt overwonnen, dan zijn sneller en veiliger ontwikkelen slechts twee van de vijf voordelen van de inzet van low-code voor de overheid.
  • Ontdek tot slot de zes essentiële stappen om een low-code ontwikkeltraject met succes af te ronden.