Mar 2, 2022

De 4 fundamentele fasen van de RAD methode

Het mooie van Rapid Application Development is dat de gebruikers vanaf het prille begin betrokken worden bij het ontwikkelproces. Zo weten we zeker dat het uiteindelijke product perfect aansluit bij wat de gebruikers nodig hebben en prettig vinden werken. Om Rapid Application Development succesvol te implementeren, doorloop je 4 fasen:

Fase 1: doelstellingen en requirements

In de eerste fase werken alle stakeholders samen om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit wat betreft de doelstellingen van het project. Deze planningsfase duurt bij Rapid Application Development veel minder lang dan bij traditionele ontwikkelmethoden. In plaats van weken of maanden te besteden aan het zo goed en compleet mogelijk beschrijven van alle eisen die aan het resultaat worden gesteld, maken de stakeholders een ruwe schets van de requirements. Dit met de bedoeling de specifieke eisen aan te scherpen en feedback te verwerken naarmate het project vordert.

Fase 2: user experience en prototyping

De ontwikkelaars leveren herhaaldelijk prototypes op en verbeteren die op basis van continue user feedback. Een ander belangrijk pluspunt is de flexibiliteit van de methode. De behoefte van de gebruikers kan snel en onverwacht veranderen. Met Rapid Application Development kunnen gebruikers makkelijk en duidelijk aangeven wat er moet worden aangepast om aan die veranderde behoefte te voldoen.

Schermafbeelding 2021-11-01 om 10.35.09

Fase 3: kortcyclische implementatie

In deze fase worden prototypes werkende modellen. De grootste problemen en bugs werden al in fase 2 getackeld, zodat er veel sneller gebouwd kan worden dan bij de traditionele ontwikkelmethoden. In deze fase wordt ook getest en kan nog altijd nieuwe klantfeedback worden verwerkt.

Fase 4: oplevering

In de laatste fase, ook wel ‘cutover’ genoemd, verplaatst het ontwikkelteam de componenten naar een live productieomgeving om alle noodzakelijke tests uit te voeren. Deze fase is vergelijkbaar met de implementatiefase bij traditionele ontwikkelmethoden. De ontwikkelaars focussen nu op stabiliteit en onderhoud. Er wordt documentatie geschreven en de gebruikers worden getraind.

Deel de pagina:

Redactie
House of low-code

Onze redacteuren zijn continu op zoek naar interessante content, ervaringsdeskundigen en actuele thema’s op het gebied van low-code development.