Centraal administratieplatform voor Forta Volwassenen

Forta Volwassenen was veel tijd en mankracht kwijt aan administratieve processen. House of low-code ontwikkelde voor de zorginstantie een flexibel en efficiënt administratiesysteem.
logo name
Uitdaging

Handmatige administratie in vier verschillende systemen.

Oplossing

Automatisering via een centraal administratieplatform.

logo name
Uitdaging

Handmatige administratie in vier verschillende systemen.

Oplossing

Automatisering via een centraal administratieplatform.

verschillende administratiesystemen verenigd
4
sprints van een week met 1 developer
9
sneller werken dankzij automatisering
10x
hero_forta_facturatie_d2x

De IT-uitdaging van
Forta Volwassenen

Forta Volwassenen helpt met de diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische klachten. De administratie omtrent contractbeheer, urenregistratie, facturatie en het plaatsen van praktijkondersteuners bij huisartsen gebeurde handmatig en in vier verschillende systemen. Een tijdrovende, saaie, foutgevoelige en bovendien maandelijks terugkerende klus. De organisatie was op zoek naar een centraal en efficiënt platform waarin al deze administratieve activiteiten geautomatiseerd konden worden.

De oplossing

House of low-code ontwikkelde een centraal administratieplatform. Op basis van de ingevoerde gegevens kunnen contracten met huisartsenpraktijken automatisch worden gegenereerd. Diezelfde informatie is input voor de planning van de POH’ers GGZ. Iedere week wordt er op basis van deze planning een voorstel voor het registreren van de uren gemaakt en de geregistreerde uren vormen vervolgens weer de basis voor de facturatie. De factuurinformatie kan automatisch in het financiële systeem worden ingeladen en de urenspecificaties kunnen met een druk op de knop worden gedeeld met de huisartsenpraktijken.

oplossing_forta_d2x

Onze aanpak

De eisen aan een applicatie zijn niet altijd op voorhand in detail te definiëren. Het administratieplatform is daarom ontwikkeld volgens de SCRUM- en OTAP-methodes. SCRUM is een agile framework waarbij de focus ligt op het samen met alle betrokkenen ontwikkelen van software. De flexibele aanpak maakt het mogelijk om tijdens de ontwikkeling zonder grote impact wijzigingen door te voeren. OTAP is een methode om nieuwe software goed te testen voordat deze beschikbaar wordt gesteld.

challange_1_d2x

Het resultaat

Forta Volwassenen heeft nu een centraal en efficiënt administratieplatform waarmee allerlei handmatige taken geautomatiseerd zijn. Dit levert veel tijdwinst op. Zo kunnen de facturen binnen een dag foutloos gespecificeerd en verzonden worden, terwijl dit voorheen een week in beslag nam. Het platform zorgt ook voor een verbeterde urenregistratie. En het draagt bij aan een betere cashflow, omdat facturen eerder betaald worden. Bovendien kunnen alle praktijkondersteuners eenvoudig met het platform overweg.

Alles over procesoptimalisatie
resultaat_forta_d2x
logo-bettyblocks-white

Let’s move forward together

Elke organisatie heeft unieke processen die niet in het keurslijf van standaardsoftware passen. Daarom bouwen we krachtige maatwerkapplicaties die perfect aansluiten bij de bedrijfsvoering. Met low-code gaat dit veel sneller. Zo helpen we jouw organisatie om slimmer en effectiever te werken.

“Ons vernieuwde platform sluit perfect aan bij onze wensen. Bijna alle handmatige werkzaamheden zijn geautomatiseerd, waardoor wij 10 keer sneller kunnen werken.”

Vera MaanForta Volwassenen

Over de samenwerking

Forta Volwassenen is zeer te spreken over de samenwerking met House of low-code. “De lijnen zijn kort en de bedrijfscultuur wordt begrepen”, zegt Vera Moon van Forta Volwassenen. “Dit zijn relevante aspecten om een vruchtbare samenwerking tot stand te laten komen. Wij hebben een duidelijke wens uitgesproken waar het eindproduct aan moet voldoen. Het ‘technische’ middel, een low-code oplossing, hebben wij vooral bij House of low-code neergelegd.”

Maan zou House of low-code zeker aanbevelen aan andere bedrijven met dezelfde problematiek. “De wijze waarop ze onze wens (zonder technisch onderlegde achtergronden) vertalen naar een digitaal product heeft ons enorm positief verrast. Wat wij ook prettig vonden is dat zij vanuit hun perspectief en ervaring meedachten in oplossingen. Dit voorkwam tunnelvisie vanuit onze kant en heeft tot een nog veel beter product geleid.”

moveforward_4_d