Low-code voor de overheidssector

De overheid gebruikt steeds vaker low-code voor het moderniseren van systemen. Slimme processen brengen burgers, bedrijven en overheden bij elkaar. Natuurlijk zijn er wel wat uitdagingen op deze innovatiereis. In dit e-book lees je meer over hoe je die uitdagingen het hoofd kunt bieden en hoe je logge systemen stap voor stap uitfaseert.

hero_innovatie_overheid_d

Get your copy!

Initiatieven als Common Ground, het vernieuwen van informatievoorziening vanuit gemeenten, en het digitaliseren van werkprocessen zoals zaakgericht werken, geven een boost aan de digitale transformatie van de overheid. Lees het e-book en ontdek:

  • De toepassing van low-code is interessant voor innovatietrajecten binnen de overheid.
  • Voorbeelden van applicaties die gebouwd zijn met low-code door de overheid, zoals de aanvraag van een parkeervergunning, digitale facturering, werving en selectie.
  • Hoe pak je de uitdagingen aan bij het vernieuwen van software en werkprocessen bij de overheid?
  • Wanneer je deze drempels hebt overwonnen, dan zijn sneller en veiliger ontwikkelen slechts twee van de vijf voordelen van de inzet van low-code voor de overheid.
  • De zes essentiële stappen om een low-code ontwikkeltraject met succes af te ronden.