Feb 20, 2022

15 vragen aan Bouwe Koopal over citizen development!

Bouwe Koopal! Dé ambassadeur van citizen development & maker van 's werelds eerste atlas van de cloud. Wij waren afgelopen donderdag aanwezig bij de boekpresentatie & mochten 15 vragen stellen!

Op donderdag 18 april is door jou 's werelds eerste atlas van de cloud uitgebracht. De UDI (Use, Develop, Integrate) overbrugt de kloof tussen makers & gebruikers. Je neemt ons mee naar 'Citizen Beach', Waarom is dit jouw favoriete plek?

Ik ben van huis uit een ontwikkelaar die graag software maakt. Alleen in de traditional mountains wordt je erg veel geconfronteerd met technologie die er eigenlijk niet toe doet voor de gebruiker van een applicatie. Ook het invoeren van code is niet echt efficiënt; je maakt snel syntax fouten en moet je dus erg vaak bezighouden met de taal in plaats van met de oplossing zelf. Ik ben liever bezig met de oplossing. Op Citizen Beach heb je de no-code platforms en daar kun je als citizen developer zelf een applicatie maken. Niet vermoeid worden door taal, syntax, deployment omgevingen, ingewikkeld testen maar snel iets maken en in productie zetten; uiteraard wel veilig. Ik geloof enorm in de kracht van deze citizen developers; immers, zij hebben de business kennis en moesten dit voorheen vertalen voor software engineers in specificaties. Nu hoeft dat niet meer en kunnen ze hun eigen ideeën implementeren. Dit voorkomt communicatie kloofjes en geeft een enorme versnelling. Zij hoeven dit niet alleen te doen; ik adviseer om samen te werken met een no-code developer om de moeilijk en ingewikkeld aspecten mee te helpen ontwikkelen.De regie blijft echter bij de citizen developer.

Ik neem straks drie boeken mee terug, één voor thuis, één voor Holygrow en één voor een lezer van onze blog. Wat voor persoon of organisatie heeft het boek echt nodig?

Echt nodig, echt nodig...wie ben ik om dat te bepalen. Maar, als je op zoek bent naar een leuk beeld van de wereld van cloud die op hoofdlijnen laat zien welke aspecten belangrijk zijn bij een digitale transformatie dan is de wereld van UDI zinvol om te bekijken. Ook voor consultants die een digitale transformatie begeleiden kan het een zinvol instrument zijn in de communicatie met de eindgebruikers en de organisatie. De boodschap van de atlas is echter voor iedereen van belang; de citizen wave; de klimaatverandering waarbij de eindgebruiker in een rol als citizen user, developer en integrator een waardevolle bijdrage gaat leveren aan de digitale transformatie. Zij zijn een essentiële schakel op weg naar een economie waarbij iedere organisatie feitelijk een ICT bedrijf is.

40 jaar geleden.. Sommigen van ons waren nog niet eens geboren, terwijl jij al aan het programmeren was! Hoe heb jij de overgang naar Betty Blocks ervaren?

Wennen! Ik ben mijn carrière ooit begonnen als programmeur in Traditional mountains. Ik ben opgegroeid met talen als assembler, cobol, fortran etc… Met deze ontwikkel gereedschappen heb je de volledige controle over wat er gebeurt in een programma en hoe dat gebeurt; je bent volledig in charge als programmeur. Als je met Betty Blocks gaat werken dan moet je dit loslaten; om de enorme snelheidswinst te krijgen in de ontwikkeling lost het platform al veel zaken voor je op maar wel op de manier van Betty Blocks. Hier moet je echt wel even aan wennen; je moet leren om software te maken waarbij je gebruik maakt van de bouwblokjes die beschikbaar zijn. Het is een soort spelen met technisch Lego

Als ambassadeur van Citizen Development doorbreek je de taalbarrière tussen developers & eindgebruikers! Hoe gebeurt dit?

Bij de invoering van Citizen Development gaat de citizen developer zelf aan de slag met dezelfde ontwikkelomgeving als de developer. Zij krijgen daarmee een gemeenschappelijk referentiekader. Zij begrijpen elkaars wereld omdat ze samen aan de slag gaan (en niet de ene de opdrachtgever is en de andere de opdrachtnemer). Hierdoor krijgen ze ook inzicht in elkaars werelden en dat leidt tot een betere integratie. Daarnaast maakt de citizen developer grote delen zelf en hoeft dus ook niet uit te leggen wat hij wil; hij gaat gewoon aan de slag.

Is echt iedereen een Citizen Developers? Of is toch enige kennis van coderen vereist?

Niet iedereen is een Citizen Developer; ik denk wel dat de meerderheid van de professionals het kan leren. Kennis van coderen is niet echt nodig. Wel kennis van programma logica en de bouwstenen daarvan en je moet een begrip hebben van data en hun onderlinge structuur. Is dat ingewikkeld? Nee, op de vrijdagmiddag leer ik kinderen in de leeftijd van 7-17 software te maken. Ze beginnen dan meestal met de no-code omgeving scratch (MIT). In deze omgeving leren ze visueel programma’s te maken waarbij ze de bouwstenen van programma logica direct leren toepassen:

  • Event (er gebeurt iets en daar reageert het programma op)
  • Actie (de software doet iets)
  • Iteratie (we gaan net zo lang met iets door totdat ..)
  • Beslissing (Als dit gebeurt dan gaan we dat doen..)

Dit pakken ze meestal na 1 middagje al op. Moeilijker voor hen is het begrip data en variabelen maar ook dat is aan kinderen erg snel uit te leggen. Heb je deze bagage dan kun je naar CItizen Beach om te leren werken met Betty Blocks.

Kunnen we developers & citizen developers met elkaar vergelijken? En kunnen we verwachten dat in de toekomst No-Code het werk zo vereenvoudigd dat developers verleden tijd zullen zijn?

Developers en citizen developers zijn verschillende functionarissen in een organisatie. Een Citizen developer is in mijn ogen iemand die niet als hoofdtaak heeft om software te maken maar die een andere taak heeft (zoals product owner, procesmanager, sales manager, marketing manager, consultant, adviseur etc..). Het ontwikkelen van applicaties doet hij/zij in een beperkt deel van zijn taak, bijvoorbeeld 1 dag in de week. Een developer (no-code of traditioneel code developer) is iemand die juist aangenomen is om full time bezig te zijn met applicatie ontwikkeling. De no-code developer zal dan vaak als coach optreden van de citizen developer en zal in een no-code omgeving de meer complexe taken oppakken waar je gewoon routine in moet hebben. Ik denk dus niet dat deze no-code ontwikkelaar zal verdwijnen; in tegendeel er zullen er meer van komen. Wat betreft de traditionele code developer denk ik dat deze steeds meer een rol zal krijgen om de software te maken waarmee software gemaakt gemaakt kan worden om no-code developers en citizen developers toepassingen kunnen maken. De rol zal dus verschuiven naar het ontwikkelen van gereedschap en minder naar het ontwikkelen van de standaard gebruikers applicaties.

Waarom is het zo belangrijk dat een Citizen Developers altijd samenwerkt met een developer?

Een citizen developer doet het ontwikkelen erbij; er zullen dus altijd ontwikkeltaken blijven waar je meer vlieguren voor nodig hebt of waar gewoon meer uren werk in gaan zitten. Dit kan de citizen developer dan beter overlaten aan de no-code developer.

Bij CoderDojo leer je kinderen tussen de 7-17 jaar werken met No-Code, merk je verschil per generatie? Pakken jonge of juist oude kinderen het beter op?

Iedere generatie is sneller in het oppakken van de techniek dan de voorgaande; en generaties wisselen elkaar snel achter elkaar af. De jongsten gaan sneller maar de oudere kinderen kunnen meer overzien wat ze maken en zijn daarmee vaak doelgerichter.

Tijdens je presentatie bij BBOS omschreef je traditioneel coderen als een gevaarlijke bergklim, waarom is het zo gevaarlijk?

Allereerst: we gebruiken een metafoor en we vergelijken citizen beach met traditional mountains. De metafoor trekt de beide uitersten dus een beetje uit elkaar om een punt te maken en niet om letterlijk te zeggen dat een tocht in traditional mountains gevaarlijk is. Maar ….. alles kost wel meer tijd, de lagen zijn allemaal duik aangezet en door het coderen is het soms onvoorspelbaar wat er gaan gebeuren en welke hindernissen er nog gaan komen. Ook is de communicatiekloof gevaarlijk. In maar al te veel projecten denkt de software engineer te weten wat de gebruiker wil maar weet het niet echt. En de gebruiker denkt dat hij goed verteld heeft wat hij wil hebben maar omschrijft het vaak niet eenduidig. Dit leidt tot teleurstelling en vertraging en dat kun je vertalen als gevaarlijk, immers het resultaat is dan binnen de gestelde randvoorwaarden (tijd en geld) niet gereed.

Wat zijn volgens jou de grootste voordelen van werken met een platform als Betty Blocks?

  • Minder geconfronteerd worden met techniek en dus kunnen focussen op de functionaliteit.
    Specificaties zijn minder uitgebreid nodig omdat het maken van iets vaak minder tijd kost dan het beschrijven (specificeren) wat je zou willen hebben. Dit spaart tijd uit in het ontwikkeltraject.
  • Het maken van de functionaliteit is visueel en daarmee gewoon veel sneller. Er zijn ook een fors aantal standaard bouwstenen beschikbaar die snel ingezet kunnen worden.
  • Betty Blocks is een super datagerichte ontwikkeltool. Veel zaken worden al opgepakt bij het maken van het datamodel; hierdoor wordt een steviger fundament gelegd onder een applicatie; immers, het datamodel is meestal redelijk stabiel in de loop der tijd.
  • Door de no-coding is ook het testtraject minder technisch van aard en ook meer gericht op de functionaliteit.

Wat zou je graag mee willen geven aan bedrijven die de overstap willen maken om te werken met een No-Code platform?

Gewoon doen! Maar het gaat niet alleen om een no-code platform; het gaat er eigenlijk om dat de expert die de software engineer eigenlijk altijd was een deel van zijn taken gaat kwijtraken; enerzijds aan computers die steeds meer ondersteuning zullen gaan geven bij software-ontwikkeling. Daarnaast gaat hij een deel van zijn taken kwijt raken aan de eindgebruiker die een deel van het ontwikkelwerk zelf gaat doen (de citizen developer). Dit is trouwens maar goed ook omdat we simpelweg te weinig software engineers hebben om aan de grote vraag naar software te kunnen voldoen. Bedrijven moeten zich op deze ontwikkeling gaan voorbereiden; en dat betekent ervaring gaan opdoen met no-code platforms en citizen development.

In de afgelopen jaren is No-Code onwijs gegroeid, blijft het de aankomende jaren nog steeds zo groeien?

Dat is wel de verwachting van alle grote trendwatchers en dat is ook wel te begrijpen(zie bovenstaand)!

Is dit het eindstation of zal er nog een stap verder zijn dan No-Code?

Geen idee, maar wat ik wel weet is dat we steeds meer software gaan maken met behulp van software die steeds meer gebruik gaat maken van AI en deep learning. Ik kan me dus voorstellen dat de no-code platforms verder zullen evolueren naar een vorm waar de software je helpt om software te gaan maken.

Wat voor leuks kunnen we nog van jou verwachten in de toekomst?

Ik ga als vervolg op de atlas van de wereld van UDI ook reisgidsen uitbrengen die tochten naar en op de wereld van UDI zullen gaan bevatten. De eerste zal waarschijnlijk een reisgiads zijn naar citizen beach. Daarnaast wil ik graag een game ontwikkelen rondom de wereld van UDI.

Deel de pagina:

Bas Hendriks
House of low-code

De redacteuren van House of low-code zijn continu op zoek naar interessante content, gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen en schrijven zelf over actuele thema’s op het gebied van low-code development.